Çevre Politikamız

Adakim Limited Company

Avrupa Standartlarında üstün kalitede üretimin yanı sıra çevreyi korumayı da işimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Bu çerçevede;

  Bugüne kadar Ar-ge yatırımlarımızla ve üretmiş olduğumuz çevre dostu ürünlerimizle her zaman çevre ve insan sağlığına duyarlı ve çevreyi koruyucu olduğumuz gibi bundan sonra da ürün ve hizmetlerimizde çevreci özelliğimizi sürdürmek,

  Çevreyle ilgili mevzuat, yasal düzenlemeler ve ilgili mahalli çevre kurulu kararlarına uymanın yanı sıra sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamak,

  Çevre amaç ve hedeflerini belirlemek, çevre yönetim sistemini oluşturmak ve çevre performansını sürekli iyileştirmek

Adakim Çevre Politikası

 Çevrenin kirlenmesine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek, geri kazanılması mümkün olan atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlamak, geri kazanımın mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili mevzuatlara uygun olarak atıkları bertaraf etmek,

 Resmi makamlar, ilgili kuruluşlar, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde çevre standartlarımızı yükseltmeye çalışmak,

  Şirket genelinde çevre bilincinin oluşturulması için eğitimler planlamak ve çevre bilincinin sürekliliğini sağlamak temel ilkemizdir.

  Çevreyi korumak ve geliştirmek ’’ Adakim Yapı Kimyasalları Boya Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi ‘’ olarak tüm çalışanlarımızın görevidir.

  Yarının doğası bugünden yaratılır. Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım !

Sayfayı Paylaş:

Bünyemizdeki Markalar

Lewada
ADAKİM
ADABOYA
ADAPAK

Hızlı İletişim Formu

Adakim hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.