SOSYAL  SORUMLULUK  PROJELERİ
GENÇLER
"Tarihimize, Doğamıza, ve Kültürümüze Sahip Çıkalım..!"

(ADAKİM Yön. Kur. Başkanı) "Mikail YİĞİT"

Tarih Okuyanın Aklı Çoğalır. / " İmam Şâfiî Hz."

Kirli Çevre İnsanın Ruhuhunu Kirletir, Kirli Ruhlar Çevreyi Kirletir. / ”Aziz Nesin"

Bir ulusun gerçek zenginligi, agaç örtüsüyle ölçülebilir. / "Richard St. Barbe Baker"

Ecdâdını unutanlar, kaynaksız ırmağa, köksüz ağaca benzerler. / "Çin Ata Sözü"

Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer; her ikisinin de karaya oturmak tehlikesi vardır. / "A. Cevdet Paşa"

Dünü Bilmeyen Bugünü Anlayamaz; Bugünü Anlamayan Yarını Göremez, Yarını İnşâ Edemez; Hattâ Dünden Gelen Hamlelerin Nedenlerini Bile Düşünemez. / "Abdülbâki Gölpınarlı"

Adakim Tarihe Saygı Projesi Adakim Yeşil Yol Projesi Adakim Örnek Köy Projesi