İnsan Kaynakları Vizyon ve Misyonumuz

“İnsan en önemli kaynağımızdır”
“Çalışanlarımızla bir aileyiz”
“Kaliteye kaliteli çalışanla ulaşırız – önce insan kalitesinin geliştirilmesi gerektiğine inanırız”
“Üretkeniz, yenilikçiyiz”
“Dinamik, yaratıcı, atak, çalışkan insanlar ile çalışmayı hedefleriz”
“Çalışanlarımıza hem kendilerini hem de işlerini geliştirmeleri için fırsat tanırız”
“İçten terfi yöntemini benimseriz”
“Toplam kalite felsefesini benimseyen, iç ve dış müşterilerin beklentilerini algılayıp, bu beklentileri tam olarak ve zamanında karşılayabilen kişilerle çalışırız”
“Şirket için olduğu kadar, kişisel olarak da sürekli gelişmeyi benimseriz”
“İnsan Kaynağına yatırım yapmaktan kaçınmayız” 
Sürekli eğitim ve gelişmeyi hedefleriz”
“Tecrübelerden faydalanırız”
“Şikayet değil öneri sunarız”
“Eleştirilerden yapıcı şekilde faydalanırız”
“Problemlerden korkmayız, onları çözer ve ders almayı amaçlarız”
“Takım ruhu ile çalışırız”
“Katılımcı yönetim temel ilkemizdir”
“Amatör ruhla, profesyonelce çalışırız”

Kurumsal Değerlerimiz

Başarı Odaklılık
Faaliyet gösterdiğimiz her alanda hep en iyi olmayı ve en yüksekte yer almayı hedefleriz.

Bireysel İnsiyatif
Bireysel insiyatif müşteri odaklı düşünen ve bu yönde doğru kararlar alabilen kuruluş olmamız açısından önemli bir değerdir.Çünkü, işi en iyi yapanın bileceğine ve yetki sınırları içinde uzmanlığını kullanarak harekete geçmesi gerektiğine inanırız.

Müşteri Odaklılık
Ürün ve satış sonrası desteğimizin müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi, değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmemiz, çalışanlarımızın müşteri odaklı bir bilince sahip olmaları ve eylemlerimizin hareket noktasının müşteri odaklılık olmasının ürünüdür.

Güvenilirlik
Çalışanlarımız, müşterilerimiz, hissedarlarımız, diğer paydaşlarımızla olan ilişkilerimiz dürüstlük ve karşılıklı güvene dayanmaktadır.Her koşulda dürüst, adil ve doğru davranmak ADAKİM ismi ile özdeşleşmiştir.